Distribuie

Credinţa creştină

 • Lecţie introductivă – „Să ne cunoaştem” *
 • Dumnezeu se descoperă oamenilor.
 • Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
 • Crearea lumii
 • Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume

Marile sărbători creştine

 • Postul creştin în viaţa unui creştin*
 • Crăciunul în poezia religioasă românească*

Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor

 • Puterea credinţei şi a prieteniei – Vindecarea slăbănăgului din Capernaum
 • Hristos, Lumina lumii – Vindecarea orbului din naştere
 • Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr
 • Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor
 • Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor
 • Istorioare morale cu tâlc pentru unitatea de învăţare „Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor” *

Recapitulare, sistematizare şi evaluare

 • Recapitulare şi sistematizare pentru unitatea de învăţare „Credinţa creştină” *
 • Evaluare pentru unitatea de învăţare „Credinţa creştină” *
 • Recapitulare, sistematizare şi evaluare pentru unitatea de învăţare „Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor” *
 • Recapitulare finală pentru semestrul I*

Spiritualitate şi viaţă creştină

 • Iubirea prin fapte – ajutorarea celor aflaţi în suferinţă
 • Filantropia creştină*
 • Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni

Trăirea învăţăturii creştine

 • Legea cea nouă – Fericirile
 • Faptele bune – roade ale virtuţilor
 • Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu
 • Istorioare morale pentru unitatea de învăţare “Trăirea învăţăturii creştine” *

Marile sărbători creştine

 • Să petrecem perioada Postului Mare cu Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul – pregătire duhovnicească pentru Sfintele Paşti*
 • Paştele în poezia creştină românească*

„Să stii mai multe, să fii mai bun!”

 • „Pe urmele lui Hristos – geografia Ţării Sfinte”

Exprimarea învăţăturii creştine

 • Rugăciunea în viaţa creştinului
 • Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos
 • Istorioare morale pentru unitatea de învăţare “Exprimarea învăţăturii creştine” *

Recapitulare, sistematizare şi evaluare

 • Recapitulare şi sistematizare pentru unitatea de învăţare „Trăirea învăţăturii creştine” *
 • Evaluare pentru unitatea de învăţare
 • „Trăirea învăţăturii creştine” *
 • Recapitulare şi sistematizare pentru unitatea de învăţare „Exprimarea învăţăturii creştine*
 • Evaluare pentru unitatea de învăţare
 • „Exprimarea învăţăturii creştine” *
 • Cu Hristos pe cărările vacanţei*
Distribuie