Distribuie

Credinţa creştină

 • Să ne cunoaştem – lecţie introductivă*
 • Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă
 • Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez
 • Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică
 • Credinţa în înviere şi viaţa veşnică
 • Istorioare morale cu tâlc pentru unitatea de învăţare
 • „Credinţa creştină” *

Marile sărbători creştine

 • Postul în viaţa creştinului*
 • Naşterea Domnului în poezia creştină românească*
 • Naşterea Domnului – reprezentări iconografice şi artistice*

Trăirea învăţăturii creştine

 • Pildele Mântuitorului – generalităţi*
 • Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos
 • Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
 • Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu
 • Lecturi morale cu tâlc pentru unitatea de învăţare
 • „Trăirea învăţăturii creştine”*

Recapitulare, sistematizare şi evaluare

 • Recapitulare şi sistematizare pentru unitatea de învăţare „Credinţa creştină” *
 • Evaluare pentru unitatea de învăţare „Credinţa creştină” *
 • Recapitulare, sistematizare şi evaluare pentru unitatea de învăţare „Trăirea învăţăturii creştine” *
 • Recapitulare finală pentru semestrul I*

Exprimarea învăţăturii creştine

 • Biserica – locaş de închinare
 • Icoana – fereastră spre cer
 • Cântarea religioasă – formă de rugăciune/ audiţii muzicale
 • Călătorind cu Dumnezeu – pelerinajul la biserici şi mănăstiri
 • Istorioare morale pentru pentru unitatea de învăţare „Exprimarea învăţăturii creştine”*

Alături de Hristos pe drumul Crucii

 • Postul în viaţa creştinului*
 • Învierea Domnului în poezia creştină românească*

„Să stii mai multe, să fii mai bun!”

 • “Pelerinaje la locurile sfinte”

Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire

 • Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov
 • Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele – legea desăvârşită a Noului Testament
 • Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13)

Organizarea Bisericii Ortodoxe Române
Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti
Întemeierea Patriarhiei Române
Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române

Recapitulare, sistematizare şi evaluare
Recapitulare, sistematizare şi evaluare pentru unitatea de învăţare „Exprimarea învăţăturii creştine”*
Recapitulare, sistematizare şi evaluare pentru unitatea de învăţare „Sfânta Scriptură – izvor de inţelepciune şi iubire”*
Cu Hristos pe drumul vieţii! *

Distribuie