Distribuie

Recapitulare

 • Cu Dumnezeu la început de an şcolar!**

Învătătura de Credinţă. (Noţiuni de dogmatică)

 • Credinţa în înviere şi viaţa veşnică
 • Rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul
 • Evaluare

Trăirea învăţăturii creştine (Noţiuni de Morală creştină)

 • Rolul tinerilor în apărarea vieţii
 • Combaterea violentei şi a sinuciderii
 • Combaterea eutanasiei şi a degradării umane
 • Evaluare

Exprimarea învăţăturii creştine (Noţiuni de Liturgică)

 • Monumente reprezentative de artă religioasă din Europa şi din România
 • Evaluare

Marile sărbători creştine

 • Naşterea Domnului – colinde religioase*

Spiritualitate şi viaţă creştină (Noţiuni de misiune şi spiritualitate ortodoxă)

 • Sfântul Ioan Botezătorul şi Botezul Domnului*
 • Asceza creştină (post, Rugăciune, milostenie)
 • Rolul dialogului ecumenic şi Inter – religios
 • Recapitulare. Sistematizare. Evaluare semestrială

Confesiuni creştine în România

 • Ortodoxia
 • Catolicismul
 • Protestantismul şi Neoprotestantismul
 • Evaluare

Marile sărbători creştine

 • Patimile Domnului*
 • Învierea Domnului*

Ortodoxie şi cultură naţională

 • Oameni de cultură români-promotori ai credinţei creştine: Nicolae Iorga, Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, Petre Ţuţea- – Nicolae Steinhardt, Dumitru Stăniloae, Mircea Eliade, Constantin
 • Brâncuşi, Bartolomeu Valeriu Anania
 • Evaluare

Creştinismul şi provocările lumii contemporane

 • Dialogul între credinţă şi ştiinţă
 • Rolul creştinului în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei Europene

Recapitulare finală

 • Cu Hristos pe cărările Vacanţei! **
Distribuie