Distribuie

Asociaţia „Părinţi pentru Ora de Religie” (APOR)
„Susţinem o educaţie integrală, care presupune, pe lângă latura morală, estetică, tehnologică, şi o componentă religioasă. Educaţia fără religie înseamnă şcoală fără suflet, neam fără Dumnezeu şi fără identitate.”
Sursa: Textul programatic al APOR

Dan Puric
Credința ortodoxă pentru poporul român este ca limba română: nu este nici facultativă, nici obligatorie… este !”
Sursa: „Fundamentul credinței este iubirea” (clip Trinitas TV).

Daniel Buzdugan
„Sunt pentru predarea religiei în școală! Religia înseamnă iubire, adevăr, bunătate! Este doar o oră pe săptămână printre alte zeci de ore petrecute pe tentantele calculatoare, smartphon-uri sau tablete! Religia ne învață că nu despre Coca-Cola este vorba în perioada Crăciunului. Copilul învață de mic despre Dumnezeu, ceea ce îi va da o stare de siguranță și de speranță. Dumnezeu este lumina și adevărul si viitorul adult va ști că cineva acolo îl iubește și îl protejează în ciuda tuturor lucrurilor neplăcute pe care le îndură. Copilul va crește cu frică de Dumnezeu și asta nu-i deloc rău, pentru că astfel viitorul adult va fi mai cumpatat și mai atent la toate acțiunile pe care le va întreprinde. Religia ne învață că viața noastră nu se sfârșește aici pe pământ, așa cum s-a demonstrat și științific.”
Sursa: facebook

Pr. Dumitru Stăniloae
Copilul are nevoie și de o formație religioasă… Dacă nu i se ofera un temei pentru intuiția sa religioasă, el nu va putea să o adâncească. Fără educație religioasă el rămâne pradă fanteziei sale; dar aceasta nu este de ajuns.”

Manuela Hărăbor
Adevărul înseamnă Hristos. Poate trebuie să dăm o șansă copiilor care sunt creștini ortodocși doar prin Sfântul Botez, dar care acasă nu au șansa de a învăța o rugăciune, de a învăța să se închine.”
Sursa: „Prima școală românească a fost într-o biserică.” (clip Trinitas TV).

Consiliul Consultativ al Cultelor din România
Credința în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care Familia, Biserica, Școala și Comunitatea o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între valori eterne și valori efemere, şi le formează personalitatea, învăţându-i să cultive bunătatea şi omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni, recunoştinţa faţă de generaţiile trecute şi responsabilitatea faţă de prezent şi de viitor.
Religia este lumină pentru înțelegerea universului şi a vieții, ca dar al lui Dumnezeu, pentru a promova valorile familiei, ospitalităţii, dreptăţii, păcii, solidarităţii, înţelegerii și comuniunii între oameni.”
Sursa: basilica.ro

Vasile Băncilă
„Dacă nu plouă primăvara, degeaba va ploua mai târziu.”
Sursa: Iniţierea religioasă a copilului, Bucureşti, Editura Anastasia, 1996

Asociaţia de părinţi a  Colegiului Tehnic Rădăuţi
„De ce este necesar să meargă copiii noştri la ora de religie?
Pentru că, în cadrul orei de religie ei învaţă că Dumnezeu îi iubeşte necondiţionat. Învaţă să cunoască şi să iubească, la rândul lor, pe Dumnezeu şi pe toţi oamenii.”
Sursa: doxologia.ro

Sever Voinescu
„Eu cred ca predarea religiei în școală e un lucru bun. Nu religia este sursa răului în educația noastră! Să ne gîndim la ce au copiii, de fapt, de învățat la ora de religie și să vedem dacă e rău sau bine. E rău să învețe că există deasupra noastră o putere cu mult mai mare și că nu sîntem de capul nostru pe lume? E rău să învețe că lumea și viața, supremul dar, sînt, în cele din urmă, misterioase? E rău să învețe că miracolul este posibil? Că lumea a fost creată dintr-o nesfîrșită iubire care se revarsă asupra oricui, inclusiv asupra lui, a copilului? Că Dumnezeu a venit pe pămînt și oamenii l-au răstignit pentru că oamenii greșesc adesea, dar că El, totuși, ne iubește? Ce e rău să-l înveți pe copil că e o demnitate și o onoare să fii creația lui Dumnezeu și că toți ceilalți oameni din lume, indiferent cine și cum sînt, împart aceeași demnitate și onare cu el? Și că această demnitate se împlinește într-un set de datorii pe care le ai fațî de ceilalți, iar cea dintîi datorie este să-i iubesti. Poți sau nu, asta e altceva. E rău să-i înveți pe copii că e bine să ierte? E rău să-i înveți că vine o zi in care chiar și cei care scapa de judecata lumii vor da seama de faptele lor? Că nimic nu rămîne fără consecințe? Ce e rău în decalogul Vechiului Testament? Ce e rău, de fapt, în religie?”

Mihaela Bărbuș
„Orele de religie sunt o ocazie, de multe ori singură, de dezbatere a marilor întrebări legate de bine şi rău, sensul sau absurditatea lucrurilor, libertatea şi responsabilitatea oamenilor.”
Sursa: http://inliniedreapta.net/

Distribuie