Distribuie

Reprezentanții Asociației „Părinți pentru Ora de Religie” au fost prezenți astăzi la dezbaterea, în comisia de Învățământ a Camerei Deputaților, a propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul ca elevul care a împlinit 14 ani să poată opta singur dacă urmează sau nu ora de educație religioasă din școlile publice.

Poziția APOR a fost aceea de a solicita Parlamentului RESPINGEREA propunerii legislative, întrucât aceasta încalcă atât Constituția României, care la art. 29 alin (6) prevede că „Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine”, cât și art. 2 al Protocolului 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CoEDO) al cărei text este „Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi filosofice.”

Faptul ca în Codul Civil se precizează că un copil își poate alege religia începând de la vârsta de 14 ani, nu înseamnă că acesta poate lua decizii privind propria școlarizare. Copilul va trebui să frecventeze cursurile la care părinții îl vor trimite, până la momentul deplinei capacități de exercițiu (majorat). Acest tip de inițiativă încalcă drepturile părinților și contribuie la erodarea autorității parentale și a familiei. O societate nu poate supraviețui fără acest tip de autoritate, pe care statul nu poate și nu este abilitat să o înlocuiască.

Deputații membri ai Comisiei de Învățământ au decis emiterea unui raport de respingere, urmând să propună plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative. Traseul acestei inițiative legislative poate fi urmărit aici.

Poziția APOR a fost susinută și în scris printr-un memoriu care poate fi consultat aici.

Fisiere

Distribuie