Distribuie

În perioada 27 ianuarie – 13 februarie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, subordonat M.E.N., a pus în dezbatere publică noile programe şcolare pentru gimnaziu, pentru toate disciplinele. Pentru programele de religie noutatea constă în implicarea susţinută a părinţilor care au dorit ca noile programe să reflecte îndeaproape nevoile copiilor lor.

„Introducerea unor detalii de conţinut care să răspundă problematicilor de interes la vârsta adolescenţei, cum ar fi, dragostea, prietenia, ajutorul acordat colegilor sau rolul familiei în dezvoltarea personală, urmărirea precizarii în programă a unor aspecte care să întărească rolul formativ pe care ora de religie ar trebui să-l aibă.” – iată câteva dintre obiectivele atinse de părinți prin intermediul APOR.


Mai jos vă prezentăm un interviu realizat pe această temă intr-un cotidian online, cu reprezentanții APOR.

Spuneţi-ne în câteva cuvinte, cum aţi colaborat cu reprezentanţii M.E.N.: (Andrei Manea – Vicepreşedinte APOR București) A fost o întâlnire, credem noi, benefică pentru ambele părţi. În cadrul etapei de consultare publică pe marginea proiectelor de programe şcolare, am transmis invitaţii către M.E.N. şi I.S.E, pentru a ne consulta cu experţi din domeniu şi a ne prezenta cu această ocazie propriile propuneri. Principalul obiectiv al întâlnirii a fost să analizăm şi să valorificăm propunerile venite din partea părinţilor, destinate în primul rând îmbunătăţirii orei de Religie. Dialogul dintre părinţii din APOR şi experţii din cadrul M.E.N. a fost unul constructiv, cu rezultate concrete, care nădăjduim să aibă un impact benefic asupra principalilor beneficiari ai actului educaţional, elevii.

Andrei, dă-mi te rog câteva detalii despre cum s-a lucrat în cadrul asociaţiei la acest proiect? (A.M.) Mai întâi fac menţiunea că propunerile noastre s-au focalizat asupra programei pentru disciplina Religie Ortodoxă. Timpul extrem de scurt în care programele s-au aflat în dezbatere publică nu ne-a permis şi analizarea altor discipline. Prin urmare, imediat după lansarea dezbaterilor publice s-a constituit un grup de lucru intern, care a gestionat proiectul. Au fost consultaţi atât părinţii din aproape toate cele 40 de filiale judeţene, cât şi un grup de profesori. Au existat şi o serie de videoconferinţe… Toate aceste activităţi s-au concretizat într-un set de propuneri, care apoi au fost prezentate, analizate şi îmbunătăţite în cadrul întâlnirii amintite mai devreme. Îl las pe colegul meu, Dănuţ Ciolpan, din cadrul APOR Vrancea, să dea mai multe detalii despre acest demers.

Cum aţi receptat noua programă şi care au fost principalele propuneri venite din partea părinţilor din APOR? (Dănuţ Ciolpan – Secretar APOR Vrancea) Programa propusă de I.S.E. pentru disciplina Religie Ortodoxă a fost bine primită, atât de părinţii consultaţi cât şi de profesorii de specialitate. Cu toţii au constatat diversitatea tematică abordată de noua programă, mai bine adaptată vârstei şi societăţii moderne în care trăim. Un alt aspect important care ne-a bucurat, a fost atenţia sporită pe care propunătorul de programă a acordat-o activităţilor practice de învăţare.

În propunerile noastre, ne-am concentrat pe două direcţii: prima a urmărit introducerea unor detalii de conţinut care să răspundă problematicilor de interes la vârsta adolescenţei, cum ar fi, dragostea, prietenia, ajutorul acordat colegilor sau rolul familiei în dezvoltarea personală iar cea de-a doua a urmărit precizarea în programă a unor aspecte care să întărească rolul formativ pe care ora de religie ar trebui să-l aibă. Am dorit să introducem unele nuanţe care să aducă un plus de pragmatism, să creştem numărul de teme care oferă soluţii la problemele specifice vârstei, soluţii care să fie adaptate contextului istoric în care trăim. Majoritatea părinţilor doresc ca la disciplina Religie să se acorde o atenţie sporită valorizării la nivel comportamental a cunoştinţelor dobândite. Ei îşi înscriu copilul la Religie din dorinţa ca acesta să-şi însuşească valorile morale şi spirituale ale religiei sale, pe care apoi să le aplice în viaţa personală, în familie şi în societate.

Variantele de conţinut avansate de noi au fost atent analizate şi discutate cu experţii din cadrul ministerului, iar rezultatul final, sub formă de propuneri, l-am transmis către M.E.N. Ne-am bucurat să aflăm zilele acestea că majoritatea propunerilor au fost validate de către comisia naţională de resort. Credem că este un pas încurajator în privinţa unei viitoare colaborări pentru elaborarea programelor pentru liceu.

Intenţionaţi să vă implicaţi şi în elaborarea programelor pentru liceu? (D.C.) Bineînţeles! Nădăjduim să putem colabora cu M.E.N. pentru a aduce îmbunătăţiri la conţinuturile educaţionale şi ale altor discipline de studiu. În ceea ce priveşte disciplina Religie Ortodoxă, s-a elaborat deja un pachet preliminar de propuneri, care, la momentul în care M.E.N. va demara activitatea de concepere a noilor programe pentru liceu, va fi transmis comisiei de specialitate din cadrul ministerului.

Aş dori în încheiere să menţionez sprijinul acordat nouă, de un grup de profesori inimoşi din Iaşi, Bacău, Bucureşti, Rm. Vâlcea şi Focşani, care benevol, ne-au consiliat atât pentru a înţelege mai bine contextul educaţional actual, cât şi pentru a elabora propunerile pentru gimnaziu şi liceu. Le mulţumesc pe această cale!

Ce alte obiective, pe termen scurt, mai are asociaţia? (A.M.) În prezent, APOR este cea mai mare asociaţie de părinţi România. Avem filiale în aproape toate judeţele ţării şi peste 250.000 de membri susţinători. Obiectivele noastre imediate urmăresc o implicare mai susţinută în activităţi care să fie în beneficiul copiilor tuturor românilor. Încercăm să întărim legăturile atât cu şcolile din ţară, cât şi cu parohiile locale, cu scopul de a organiza împreună activităţi utile copiilor. Concret, în lunile următoare urmează să desfăşurăm următoarele activităţi:

  • Începerea primului training din cadrul Centrului pilot de formare în domeniul Educaţiei pentru familie, înfiinţat la Focşani, de către colegii din filiala APOR Vrancea.
  • Integrarea unor activităţi ale APOR în oferta de proiecte adresate şcolilor.

Aveţi ultimul cuvânt… (A.M.) Invităm părinţii elevilor să fie în continuare alături de noi şi să ne sprijine în efortul pe care-l facem pentru ca elevii noştri să beneficieze de un mediu educaţional mai bun.

Ora de religie este cadrul în care care putem oferi copiilor noștri paradigma de succes pentru relațiile interpersonale pe termen lung (cu Dumnezeu și unii cu alții). Aici învață despre valorile morale fundamentale care sunt astăzi atât de necesare (iubirea curată, respectul, responsabilitatea, etc) și sunt îndrumați către prietenia cu Hristos.

Mulţumesc!

Distribuie