Distribuie

Asociaţia „Părinţi pentru Ora de Religie” (APOR)
„Ora de Religie formează caracterul, completează dezvoltarea copilului şi îl ajută să relaţioneze mai bine cu ceilalţi. Ora de Religie contribuie semnificativ la depăşirea ignoranţei religioase care poate constitui un factor al generării intoleranţei religioase şi culturale, al unor atitudini şi tendinţe reducţioniste şi extremiste.”
Sursa: Textul programatic al APOR

Asociaţia de părinţi a  Colegiului Tehnic Rădăuţi
„Dragi părinţi,
De ce este necesar să meargă copiii noştri la ora de religie?
Ei mai învaţă că nu e frumos şi nu e bine să fure, să se destrăbăleze, să se bată, să înjure, să înşele, să mintă, să nedreptăţească, să se îmbete, să se drogheze, să invidieze, să urască, să ucidă, să-i dispreţuiască pe ceilalţi. Învaţă să ierte şi să ceară iertare.”
Sursa: doxologia.ro

Mihai Georgescu (Miţă de la Bere Gratis)
„Este un act de normalitate să-ţi doreşti ora de religie, care nu înseamnă a-ţi duce copilul mai des la Biserică, lucru care ţine de o relaţie personală şi intimă cu Dumnezeu, ci faptul că ora de religie îi arată copilului valori concrete, precum iubirea, bunătatea şi tot ceea ce înseamnă moralitatea, pe care un copil este important să le înveţe de mic. Dacă nu îi insufli aceste valori de mic, nu poţi avea pretenţii de la el atunci când ajunge mare“.
Sursa: ActiveNews.ro

Consiliul Consultativ al Cultelor din România
„Educaţia religioasă contribuie la depășirea ignoranței religioase, care poate favoriza atitudini ideologice de intoleranţă.
Copiii și tinerii au dreptul constituțional de a participa la orele de Religie, drept redobândit prin jertfa tinerilor care au mărturisit în decembrie 1989 că „există Dumnezeu”, prin aceasta revenindu-se la tradiţia sănătoasă a poporului român, eminamente religios.
Predarea Religiei în Şcoală are valențe educaționale profunde, prin rolul ei formativ în viața copiilor și a tinerilor, demonstrat şi de studiile educaţionale şi sociologice în domeniu. Ora de Religie contribuie la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare,întrucât propune modele viabile de bunătate,sfințenie și conviețuire umană.
Cultele doresc o cooperare mai strânsă cu Statul în promovarea unei educații integrale, care uneşte viaţa spirituală profundă cu informarea ştiinţifică bogată, deoarece deficitul de spiritualitate sau de sens existenţial al societăţii tehniciste de astăzi are consecinţe negative pentru orientarea tinerilor în societate.”
Sursa: basilica.ro

Mihaela Bărbuș
„Oamenii nu sunt în primul rând entităţi definite juridic, de aceea, când fac alegeri care privesc viaţa publică, trebuie să înţeleagă impactul acestora dincolo de definiţiile date de reglementări. Pentru cetăţenii care pot să se gândească şi dezbată în termeni de bine şi rău, nu doar de permis şi interzis, binele comun este un bine moral, nu doar bunăstarea majorităţii pentru o anumită perioadă. Fără educaţie morală, este inutil să ne aşteptăm că se va reduce numărul celor care fraudează sau abuzează de legi sau să credem că solidaritatea dintre noi va fi destul de puternică încât să respingă o agresiune străină (de care se vorbeşte din ce în ce mai mult, nu doar ca ipoteză teoretică).”
Sursa: http://inliniedreapta.net/10-motive-pentru-care-este-necesar-sa-se-invete-religia-scoli/

Cristian Pascu
„Ateismul a ucis enorm de mulți oameni în cursul istoriei. Cu mult mai mulți decât au făcut-o conflictele religioase. Avortul este de departe cea mai sângeroasă crimă a umanității și ateismul nu se dă înapoi de la a o dezincrimina.
Ateismul ucide. Și cultural și personal. Creează și justifică un cadru de relativism moral, lipsa speranței într-o existență eternă, adevărata existență care dă sens suferinței și care îi face pe oameni responsabili față de sine și de semeni.”
Sursa: avereabisericii.ro

Distribuie